Informacje

Organizacja pozarządowa, pomagająca w transferze wiedzy i umiejętności między lubelskim środowiskiem studenckim, a uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Skupia swoje działania na trzech kluczowych obszarach: Twórczości, Edukacji oraz Animacji.Najważniejsze działania: ogólnopolska sieć Spotkań Teatralnych „Zwierciadła”, projekt aktywizacji lubelskich licealistów „LOkomotywy”, plebiscyt „Stacje Kultury”, „Tydzień Edukacji Pozaformalnej i Kulturalnej” oraz „Synestezja”.Manifest Fundacji zawarty jest w słowach: „Wierzymy, że możemy inspirować młodych ludzi. Wierzymy, że przez to kształtujemy nasze otoczenie. Jesteśmy zmianą, którą chcemy ujrzeć w świecie!”